Rayiç Bedel Nedir?

Taşınmaz olan malların, piyasanın güncel koşullarına, arz ve talep dengelerine göre yıldan yıla değişkenlik gösteren değerine, rayiç bedel denir. Gayrimenkulün günümüz değerini ifade eden, bir diğer adıyla pazar değeri, kanunen ise şu şekilde açıklanır:

“Satılacak taşınmazların 8/9/1983 tarihli ve 2886 sayılı ‘Devlet İhale Kanunu’ ya da 29/6/2001 tarihli ve 4706 sayılı ‘Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanunu’nda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’ hükümlerine göre tespit ve takdir edilen bedeldir.”