Sıkça Sorulanlar

Merak ettikleriniz burada.

Ev Bütçenizi Net Olarak Belirleyin

- Aklınıza Yatan Tüm Ev Seçeneklerini Ön Elemeden Geçirin

- Evin Krediye Uygunluk Şartlarını Araştırın

- İstenilen Fiyat ile Piyasa Değerini Kıyaslayın

- Evin Üzerinde İpotek veya Haciz Kaydı Olup Olmadığını Sorun

- Ulaşım Seçeneklerini ve Sosyal Alanlara Yakınlığını Değerlendirin

- Konut inşaatını yapan inşaat firmasını inceleyin


Bu süreçte krediye uygun olmayan bir ev için çaba harcamak, zaman kaybının yanında bu durumu bankaya ekspertiz ücreti ödedikten sonra öğrenmeniz durumunda, ekspertiz ücreti iade edilmediği için nakit kaybı yaşamanıza da neden olur.

Temel olarak krediye uygun evin taşıması gereken özellikler: 
1. Evin kat irtifakı veya mülkiyeti olmalı,
2. Yeni yapılan bir konut ise çoğu banka için en az %80 oranında tamamlanmalı,
3. Sonradan evin projesine aykırı değişiklik yapılmamış olmalı,
4. Ev tapusunda niteliği “mesken” olarak geçmeli ve kullanılmalı,
5. Evin tapusu hisseli ise tüm hissedarlar paylarının satışını yapmalı, 
6. Alım yapılacak kişinin, anne, baba, kardeş ve kardeş çocukları olmaması gerekli.

1. Merkezi konumda bulunması
2. Ulaşım olanaklarının zengin olması
3. Yeni bina olması
4. Dairenin ışık alan cephede olması
5. Dairenin ön cephede yer alması
6. Dairenin ara katta yer alması
7. Binada asansör bulunması
8. Manzaraya sahip veya önünün açık olması
9. Ortak alanların olması (Spor salonu, sosyal tesis vb.)

Değeri 5 milyon TL ve üzerinde olan konutlardan alınacak olan vergiye “değerli konut vergisi” adı veriliyor. Meclis’e tasarı olarak sunulacak değerli konut vergisi, lüks konutlardan daha fazla vergi alınmasını kapsıyor.

Yeni Vergi Reformu paketinde yer alan yasa tasarısında, 5 milyon TL’den daha değerli konutlar için emlak vergisinin yanında ek olarak Değerli Konut Vergisi alınacağı bilgisi yer alıyor.
Bu tasarı ile birlikte vergi dilimi üçe ayrılıyor:
Yani konutunun değeri 5 milyon TL ila 7.5 milyon TL arasında olan vatandaşlar yılda yüzde 0.3, konutunun değeri 7.5 milyon TL ila 10 milyon TL arasında olan vatandaşlar yüzde 0.6, değeri 10 milyon TL ve üzerinde konutu olan vatandaşlar ise yılda yüzde 1 konut vergisi ödeyecek.
Tapu harcı ya da tapu masrafı, taşınmaz olan bütün malların alım veya satım işlemleri gerçekleştirildiği sırada tahsil edilen, tapu hizmet bedelidir. Tapu harcı, alıcı ve satıcıdan ayrı ayrı alınır. Satış bedeli üzerinden tahsili sağlanan tapu harcının, ödenmemesi durumunda satış işlemi gerçekleştirilmez.
 • Alıcı ve satıcıdan tahsil edilen Tapu Harcı Bedeli
 • Devlete ödenmekte olan Döner Sermaye Masrafı
 • Eski sahibi tarafından ödenmemişse; Emlak ve Temizlik Vergisi

Taşınmaz olan malların, piyasanın güncel koşullarına, arz ve talep dengelerine göre yıldan yıla değişkenlik gösteren değerine, rayiç bedel denir. Gayrimenkulün günümüz değerini ifade eden, bir diğer adıyla pazar değeri, kanunen ise şu şekilde açıklanır:

“Satılacak taşınmazların 8/9/1983 tarihli ve 2886 sayılı ‘Devlet İhale Kanunu’ ya da 29/6/2001 tarihli ve 4706 sayılı ‘Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanunu’nda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’ hükümlerine göre tespit ve takdir edilen bedeldir.”

 • Evin vergi borcu kontrolü
 • Belediyeden, evin üstünde vergi borcu olmadığını gösteren belge alınması
 • Rayiç bedelin belirlenmesi
 • Tapu harcının ödenmesi
 • Döner sermaye masrafının ödenmesi
 • Tapu Müdürlüğünden alım-satım işleminin tamamlanması
 • Zorunlu deprem sigortasının yapılması
 • Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü ve Takasbank iş birliği ile gerçekleştirilen ve güvenli bir uygulama olan “Taputakas” uygulaması ile
 • Noter kanalı aracılığı ile
 • Tapu devrini garanti altına alan danışmanlık şirketleri aracılığı ile
 • Konutun bulunduğu bölgenin gelişim potansiyeli
 • Ulaşım ağının genişliği ve gelişme potansiyeli
 • Konut bünyesindeki sosyal donatıların genişliği
 • Yüksek kira getirme potansiyeli
 • İnşaatı gerçekleştiren firmanın güvenilirliği