Ev Alırken Yapılması Gereken İşlemler Nelerdir?

  • Evin vergi borcu kontrolü
  • Belediyeden, evin üstünde vergi borcu olmadığını gösteren belge alınması
  • Rayiç bedelin belirlenmesi
  • Tapu harcının ödenmesi
  • Döner sermaye masrafının ödenmesi
  • Tapu Müdürlüğünden alım-satım işleminin tamamlanması
  • Zorunlu deprem sigortasının yapılması