Türkiye’de Yatırım | Öne Çıkan 8 Neden

Nüfus yoğunluğu ve genç iş gücü sebebi ile yatırım için ideal ülke olarak gösterilen Türkiye’de yatırım yapmanın sağladığı getiri ve sektör çeşitliliği, yatırımcıların dikkatini artırmaktadır. Türkiye’de yatırım yapmak isteyen yerli ve yabancı sermaye sahiplerinin sektör analizi yapması, iç dinamikleri önceden bilmesini sağlayacaktır. 

Öncelikle düşünülmesi gereken husus, yatırım yapmanın dünyanın neresinde olursanız olun sağlayacağı getiriyi doğru kararlar ile yönetebileceğiniz olmalıdır. Gelir ve gider dengesini orantılı götürdüğünüz takdirde yapacağınız küçük ama getirisi yüksek yatırım ile giderinizi gelire çevirirken aynı zamanda vakit ve efor harcamadan kazanmanız mümkündür. Son olarak ise ancak gerçek anlamda kar sağlıyorsa yapmış olduğunuz yatırımın gerçek olduğunu belirtmek önemlidir.


Türkiye'de Yatırım için Kaynak Çeşitliliği


Türkiye’de yatırım yapmayı planlayan veya karşılaştırma yapmak için araştıran herkesin aklına öncelikle “neden” sorusu gelmektedir. Türkiye’de yatırım yapılacak sektörleri analiz etmeden önce bu sektörlerin bulunduğu ülkede var olan kaynakların dayanağını öğrenmek şarttır.

Türkiye’de yatırıma yönelmek için öne çıkan 8 değeri sizler için kısaca listeledik.


Güçlü Ekonomi ile Yatırımınız Güçlenecek!


Günümüzde dünya ekonomisinde yaşanan olağan dışı dalgalanmaları göz ardı edecek olursak, yıllık ekonomi değerlerini göz önünde bulundurduğumuzda Türkiye'nin sürekli gelişen ve dünyanın en hızlı büyüyen ekonomilerinden biri olduğunu söylemek doğru olacaktır. Reel GSYH büyüme oranları karşılaştırıldığında karşımıza çıkan veri Türk ekonomisinin gücünü yansıtmaktadır. Bütçe açığının azalma yönünde ilerleyişi ve kamu borç stokunun düşüşü kayda değer bir performans sergilemektedir. Tüm bunların yanı sıra istihdam yaratma tablosu yani yeni iş alanlarının her geçen yıl artış göstermesi ise istihdamın artışını gözler önüne sermektedir. Ekonomi de yaşanan büyümenin diğer bir göstergesi ise Türkiye İhracatçılar Meclisi tarafından açıklanan 2020 yılı ihracat rakamlarının 6,1 artış yaparak 14 milyar 765 milyon dolar olmasıdır. İhracat değerleri artış sağlarken ihracat destinasyonları ve ihraç edilen ürünler açısından da çeşitlilik elde edilmektedir.


Kentleşme ve İç Pazar Hacmi


Türkiye’de belirtmiş olduğumuz verilere göre ekonominin gelişmesine bağlı olarak GSYİH’nin artması ile yabancı yatırım hacminde artış görülmektedir . Bu artışa bağlı olarak yani ekonominin büyümesi ve kişi başına gelirin yüksekliği ile satın alma gücü artmıştır. Artan satın alma gücü ile beraber sektörlerde gelişmeler yaşandığı gibi yeni sektörler artmaktadır. Bunun sonucunda ise orta sınıfın büyümesine zemin hazırlanmıştır. Büyüme oranlarının beraberinde ise kentleşmenin hızla artış göstermektedir. Kentleşmenin sağladığı bir fayda olarak ise mal ve hizmet üretiminin iç pazarı desteklemesi olarak görebiliriz.


Türkiye'nin Jeopolitik Konumu; Yatırımınız için Strateji


Türkiye'nin jeopolitik konumu uzun yıllar hatta asırlardır üzerine kritikler yapılan bir konu olarak asılı kalmıştır ve Türkiye’de yatırım yapacak olan sermaye sahiplerini cezbetmektedir. Türkiye üç tarafının denizler ile çevrili olması, Doğu Batı ve Kuzey Güney arasında köprü niteliği taşıması sebebi ile dış pazarlarda büyük sermaye sahiplerinin dikkatini çekmektedir. Birçok yabancı şirket tarafından ise merkez olarak kullanılmaktadır. Dış pazara olan hızlı ulaşım, THY tarafından sağlanan global bağlantının her geçen gün büyümesi, Çok uluslu şirketlerin İhracat ve aynı zamanda yönetim için Türkiye'yi tercih etmesi gibi faktörler ile beraber hem ekonomi pozitif seyir göstermekte hem de yatırımcılar için tercih edilme oranı artmaktadır.


Yatırımınız için Güçlü Emek Havuzu


Türkiye'nin artan nüfusu ve gelişen eğitim düzeyi ile demografik yapısında gözle görülen bir gelişim yaşanmaktadır. Genç nüfusun sağladığı dinamik ve güçlü ekonomi ile Türkiye’de ekonominin gelişmesinin yanı sıra ithalat ve ihracat değerlerinde kar sağlayan bir dinamik yaşam sürmektedir. Türkiye'nin Avrupa Birliği ülkeleri arasında en genç nüfusa sahip olduğu belirlenmiştir. İstihdamın artışı, ekonominin büyümesi ve tüm bunların yanı sıra nüfusun artış dengesi Türkiye’de yatırım yapmayı planlayan yabancı ve yerli yatırımcıları adeta büyülemektedir.


Türkiye’de İkili Yatırım Anlaşmaları ve Teşviki


Türkiye’de var olan yatırım mevzuatı yerli ve yabancı yatırımcılar için eşit şartlar sunmaktadır. Yabancı yatırımcılar için uygulamalar uluslararası standartlara uygun olarak düzenlenmiş olup kanunlara bağlı olarak gerçekleştirilmektedir. Türkiye’de 4875 Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu’na bağlı kalınmaktadır. 4875 Kanunu'nu uyarınca;


• Türkiye’de doğrudan yabancı yatırımları teşvik edilecek,
• Yatırımcıların hakkı korunacak,
• Yatırımın uluslararası standartlara göre tanımlandığı ve uygulandığı kesinleşecek,
• Doğrudan Yabacı Yatırımcı hacmi politika ve prosedürler uygulanarak artırılacaktır.


4875 Kanunu’nu ile yatırım yapacak olan yabancı sermaye sahiplerinin tanımı belirlenecektir. Bunun yanı sıra bu kanuna bağlı alt metinlerde belirlenen uygulamaların yabancı yatırımcıların haklarını koruduğu, muamele standartlarını belirlediği ve bu sebeple kanuna bağlı kalarak anlaşmaların yürütülmesi gerekmektedir.


Ar-Ge’ye Ayrılan Kamu Bütçe Payı Artışı


Türkiye’de yatırım yapacak olan yerli ve yabancı yatırımcıların Ar-Ge’ye ayrılan kamu bütçesi payını göz önünde tutması gerekmektedir. Niteliği yüksek iş gücü ve maliyet avantajlarının yüksek olmasının yanı sıra iyi eğitimli küresel şirketlerin Türkiye’de Ar-Ge teşvikleri bilinmektedir. Yatırım yapmak için büyük avantajlar sunulan ve yabancı şirketlerin ihracat merkezi olarak kullandığı Türkiye’de yabancı yatırımcıların gayrimenkul alanına ilgisi gözle görülmektedir. Ticari uygulamalarını gerçekleştirmek için merkez ve yönetim noktası olarak Türkiye'yi tercih eden yabancıların Türkiye’de yaşam için finans ve iş merkezlerine yakın noktaları tercih ettiği bilinmektedir.


Türkiye’de Yatırım için Sektör Çeşitliliği


Türkiye’de yatırım yapacak olan sermaye sahiplerinin son olarak dikkatini çeken husus, sektörel çeşitliliğin her geçen gün artmasıdır. Gelişen teknoloji, eğitim düzeyi gibi konuların pozitif yönde ilerleyişi sektörlerin artışına sebep olmaktadır. Aynı zamanda artan ekonomik standartlar, kentleşme ve tüm bu pozitif ilerleyiş dinamik yapıya sahip ekosisteme dönüşmüştür.

Türkiye’de yatırım yapmak için otomotiv, makine, havacılık ve savunma sanayi, enerji, altyapı, finans gibi alanların hızla geliştiği görülmektedir. Her gün yeni bir sektörün adı duyulmaktadır. Türkiye’ye ticari alanda artan ilgi ve finansal küreselleşme ile beraber çok uluslu şirketlerin desteği görülmektedir. Tüm bunların sonucunda ise ekonomik büyüme ve yatırım talebi bir döngü içinde birbirini desteklemekte ve beslemektedir.