Türkiye’de Oturma İzni, Gerekli Belgeler ve Şartlar 2020

Türkiye’de oturma izni 2020 düzenlemelerine göre ülkeye giriş, çıkış ve kalmak için gerekli evraklar ve şartlar kanunlarla belirlenmiştir.


Yabancı uyrukluların bu süreçlerde tüm hakları için kanunda belirtilen usul ve esaslar geçerli olacaktır. Oturma izni alacak yabancılar için tüm uygulama ve prosedürler, Türkiye’de ikamet edilecek süreye ve amaca bağlı değişkenlik gösterecektir. İkamet izni çeşitleri arasından amacınız doğrultusunda karar verebilirsiniz.


Yazımızda ikamet süresine bağlı olarak uygulanacak şartları, gerekli belgeleri ve genel uygulamaları inceleyebilirsiniz. Profesyonel gayrimenkul danışmanlarımızdan ayrıntılı bilgi alabilirsiniz.


İkamet İzni Yolunuzu Belirleyin!Türkiye’de oturma izni almak için öncelikle ikamet izni çeşitleri arasından hangi yol ile başvuru yapılacağı belirlenmelidir.


1-Uzun Dönem İkamet İzni

2-Kısa Dönem İkamet izni

3-Aile İkamet İzni

4-Öğrenci İkamet İzni

5-İnsani İkamet İzni

6-İnsan Ticareti Mağduru


Türkiye'de Uzun Dönem İkamet Edecek Yabancılar İçin Oturma İzni


Türkiye'de oturma izni almak isteyen yabancı uyruklu kişiler, 8 yıl boyunca kesintisiz kalmaları durumunda, oturma izni almak için hakka sahip olacaktır.


İkamet tezkeresi talebi için;

Göç İdaresi Kurumuna başvurmalısınız.


Uzun dönem ikamet izni şartları;

 • 8 yılın son 3 yılında sosyal yardım alınmamış olması,
 • Kendisi ve varsa ailesinin geçimini sağlayacak derecede gelirinin olması,
 • Sağlık sigortasına sahip olması ve kamuya tehdit oluşturacak herhangi bir davranış gerçekleştirmemesidir.


Uzun dönem için ikamet izni hakkı kazanan yabancıların sahip olacağı hak ve yükümlülükleri bulunuyor:

 • Askerlik, seçme ve seçilme hakkından yararlanma,
 • Sosyal güvenlik hakları saklı kalma kaidesiyle Türk vatandaşlarının sahip olduğu her haktan yararlanabilirler.


Fakat bu 8 yıl içerisinde, eğitim veya zorunlu kamuya hizmet dışında bir faaliyet için 1 yıl süreyle kesintisiz çıkış yapılırsa, uzun dönem ikamet izni hakkı kaybolacaktır!


Ayrıca, Kamu güvenliğini tehdit edecek bir davranış ise ikamet iznini kalıcı olarak ortadan kaldıracaktır.


Gerekli belgeler:

 • 4 adet fotoğraf,
 • Pasaport aslı ve fotokopisi veya eşdeğer belge
 • Randevu formu
 • Gelirine dair belge
 • Sağlık Sigortası
 • İkamet bilgilerini içeren belge
 • Adli Sicil Kaydı


Daha önce ikamet alındıysa ikamet izinlerinin fotokopisi veya asılları gerekmektedir.


Türkiye'de Kısa Dönem İkamet Edecek Yabancılar İçin Oturma İzni


Türkiye'de oturma izni almak isteyen yabancı uyruklu kişilerin, 1 yıl süre için ikamet tezkeresi alması durumu bulunmaktadır.


Türkiye’ye vize muafiyeti ile gelen yabancı kişiler, bahsedeceğimiz şartları sağlamaları durumunda 1 yıl süre için ikamet tezkeresi alabilirler.


Fakat, kısa dönem oturma izninde faydalanabilmek için vize veya muafiyet süreci geçmeden, Göç ve İltica bürosuna başvurmalısınız!


 • Başvuru öncesi randevu alın,
 • Bu süreçte gerekli evrakları tamamlayın! (Kalış amacına göre gerekli evrak ve şartlar değişmektedir)
 • Turizm amaçlı gelen yabancı kişilerin; ikamet hesaplamalarını yaparak harç tutarlarını ödemeleri ve gerekli evrakları teslim etmeleri gereklidir.


Bilimsel araştırma yapma amacı ile mi geleceksiniz? Bu amaç doğrultusunda izin talebinde bulunmalısınız. İzin aldığınız takdirde araştırma konularınızı ilgili kuruluşa bildirmelisiniz.


Türkiye’de taşınmaz mülkünüz mü var? Oturma izni almak için, izin talebinde bulunmalıdır. Taşınmazın konut olması ve kullanılma amacının aynı olması gerekmektedir.


İş görüşmesi veya ticari amaçlı vize mi aldınız? İş kurma veya iş görüşmesi sebebiyle ikamet tezkeresi alabilmeniz mümkündür. Fakat vize girişiniz yine aynı maksat ile olmalıdır!


Turizm, sağlık ve eğitim amacıyla mı geldiniz? 2020 yılı için gerekli koşulları sağlayarak Türkiye'de turistik ikamet izni veya diğer amaçlarınız doğrultusunda kısa dönemli ikamet izni alabilirsiniz.


Türkiye Vatandaşı İle Evlilik Yaparak Oturma İzni AlmaTürkiye’de oturma izni almak isteyen yabancı uyruklu kişiler için diğer bir yol ise bir Türk vatandaşı ile evlilik yapmak!


Aile ikamet izni her seferinde 2 yıl süre ile veriliyor. Eğer birden fazla evlilik yaptıysanız sadece bir tanesi için başvuru hakkınız bulunuyor.


Aile ikamet yolu ile izne sahip olan ailelerin çocukları, eğitim için öğrenci ikametine sahip olmalıdır.


Boşanma durumunda ise en az 3 sene bu yol ile ikamet izni almış kişiler kısa dönem ikamet izni başvurusu yapabilirler. Fakat boşanma sebebi, yabancı kişinin güvenlik durumunu tehlikeye sokan bir gerekçe ise 3 yıl şartı aranmamaktadır.


Aile oturma izni başvurusu için belirli koşullar aranmaktadır. Bu şartlar;

 • Aylık gelirin, asgari ücretten az olmamasıdır. Ailenin nüfus durumu göz önünde bulundurularak uygun yaşam şartlarına sahip olması gerekmektedir.
 • Aile bireylerinin hepsi gerekli sağlık sigortasını yaptırmış olmalıdır.
 • İkamet izni başvurusu yapıldıktan sonra beş yıl boyunca aile düzenini tehlikeye sokacak bir hüküm giymemiş olmak şarttır.


Türk Vatandaşı ile Evlilik Yaparak Oturma İzni Talebi için Gerekli Belgeler:


İkamet İzni Formu

Evlilik Cüzdanı

Eşe ait nüfus cüzdanının fotokopisi ve aslı

Tüm aile için Sağlık Sigortası

4 adet fotoğraf

Eşin gelir düzeyini gösteren belge

Adli Sicil Belgesi

İkamet belgesi


Türkiye’de İkamet İznine Sahip Olan Yabancı ile Evlilik Yaparak Oturma İzni Talebi için Gerekli Belgeler:


İkamet Başvurusu Formu

Pasaport fotokopisi ve aslı

Eşe ait pasaport fotokopisi ve aslı

4 adet fotoğraf

Destekleyici eşe ait oturma izni veya çalışma izninin fotokopisi ve aslı

Evlilik cüzdanı

Eşe ait gelir düzeyini gösteren belge

Adli Sicil Belgesi

İkamet Belgesi

Sağlık Sigortası


Yabancı Öğrencilerin Türkiye’de Oturma İzni AlmasıTürkiye’de oturma izni almak için bir diğer seçeneği; öğrenci oturma izni almaktır.


Yabancı öğrenci statüsünde bulunan yabancı uyruklu kişilerin;

 • Öğrenci ikamet tezkeresi başvurusu yapılmalı,
 • Oturma izni almak için Türkiye’ye öğrenim vizesi ile giriş yapmaları gerekmektedir.


Bunun yanı sıra öğrenci ikamet izni almak isteyen yabancı uyruklu öğrencilerin, ülkeye giriş yaptıkları 1 ay içinde öğrenci ikamet izni için başvurması gerekiyor!


Öğrenciler için, öğretim vizesi süresi eğitim süresinin tamamıdır! Orta öğretim seviyesine kadar olan süreç için yapılacak başvurularda ise, her yapılan başvuru için en fazla 1 sene ikamet izni alınabilmektedirler.


Öğrenci oturum izni alarak gelen öğrenciler için var olan bir hak ise, çalışma hakkıdır. Öğrenci oturum izni ile ikamet eden öğrencilerin haftada 24 saat ile kısıtlı çalışma hakları bulunuyor.


Türkiye’de yabancıların oturma izni almak için başvuran öğrenciler için gereken belgeler arasında geçerli sağlık sigortası belgesi bulunuyor. Öğrencilerin talebi ile üç ay içerisinde genel sağlık sigortası sağlanmaktadır.


Ayrıca 6458 sayılı "Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu" uyarınca insani ikamet izni ve insan ticareti mağduru ikamet izni bulunmaktadır.


Türkiye'de Vatandaşlık Programı ile Oturma İzni Alabilirsiniz!


Türkiye’de oturma izni almanın yanı sıra yatırım yapmak ve vatandaşlık edinmek için yalnızca 250.000 USD ve üzerinde bir konut satın almanız yeterli olacak!


Kanunlar uyarınca belirlenmiş periyotlarla uzatılmak şartı ile oturma iznine sahip olmak için minimum 250 bin dolar değerinde bir konut satın almanız yeterli olacak! Türkiye'de Oturma iznine sahip olan yabancı kişilerin iş bulması daha kolay olacaktır. Ayrıca kendiniz ve 18 yaşın altındaki çocuğunuz için vatandaşlık hakkı elde edebileceksiniz.


 • Minimum 250.000 USD değerinde mülk satın al!
 • 3 yıl boyunca satmayacağını taahhüt et!
 • T.C Vatandaşlığı Hakkı Elde Et!


Türkiye’de mülk satın almak için ikamet izni gerekmemektedir. Türkiye’de bir taşınmaz satın almak için mutlaka profesyonel gayrimenkul danışmanlık hizmeti almalısınız!


Türkiye'de Oturma İzni Maliyeti Nedir?


Türkiye’de oturma izni almak için 2020 yılı başvuru ücretleri ve ikamet izni harç tutarı Maliye Bakanlığı tarafından belirlenmektedir. İkamet İzni belgesi, değerli kağıt kapsamında değerlendirilmektedir.


2020 Yılı İkamet İzni Değerli Kağıt Bedeli:
2019 Yılı: 89.00 TL
2020 Yılı: 110,00TL


Karşılıklılık ilkesi uyarınca 2011 yılından itibaren belirlenen harç bedellerinde bir değişiklik yapılmamıştır. Danimarka, Çek Cumhuriyeti, İrlanda, Kosova, Suriye, Türkmenistan, Sri Lanka ve Nepal vatandaşları karşılıklılık ilkesi uyarınca ikamet izni harç bedelinden muaf tutulmaktadır.


İkamet İzni Harç Tutarı:

2019 Yılı: İlk 1 ay her gün için 21,20 TL
                   1 Aydan sonra Her Ay için 135,20 TL

2020 Yılı: İlk 1 ay her gün için 25,90 TL
                   1 Aydan sonra Her Ay için 165,70 TL

*Sırbistan, Norveç, Fiji, Kuzey Marina ülke vatandaşları için geçerlidir.


Türkiye’de oturma izni başvuru şartları, diğer ülkelere ait ikamet izni  harç ücretleri, maliyeti ve diğer 2020 yılı oturma izni uygulamaları için buradan form doldurun hemen size ulaşalım! Online başvuru koşulları ve uygulamaları hakkında ayrıntılı bilgi edinin!


BİZE YAZIN

MESSENGER

HEMEN ARA

WHATSAPP

İLETİŞİME
GEÇİN
PROJESKOP

Bilgi Formu